> Bezpečné cesty do školy

Víte, že silnice na celém světě představují pro děti nejnebezpečnější prostředí? Bezpečné cesty do školy vám pomohou zvýšit bezpečnost silničního provozu, zvýšit kvalitu životního prostředí v okolí školy a zlepšit podmínky pro využívání šetrných způsobů dopravy.

Nabízíme služby na míru

 • Budeme vám asistovat v průběhu celého projektu.
 • Formou semináře vás seznámíme s metodikou Bezpečných cest do škol proveřenou u nás i v zahraničí.
 • Zajistíme dotazníkové šetření ve školách pomocí online nástrojů.
 • Zpracujeme mapu nebezpečných míst, analýzu dopravního chování a preference žáků.
 • Doporučíme vám dopravního projektanta, který vypracuje na základě výstupů ze škol dopravní studii.
 • Zajistíme projednání dopravní studie s veřejností.
 • Postaráme se o propagaci projektu v médiích.

5 dobrých důvodů, proč uskutečnění projektu

 • zvýšíte bezpečnost silničního provozu v okolí školy nejen pro děti
 • zvýšíte kvalitu životního prostředí v okolí školy
 • zlepšíte podmínky pro využívání šetrných způsobů dopravy (pěší, cyklistické)
 • naučíte děti spolupracovat s obcí, dopravními odborníky a policií. 
 • získáte nové podněty do výuky

"Projekt Bezpečné cesty do školy přispěl k užšímu propojení činností školy, místních občanů a obce. Vznikla díky   němu skupina lidí, která chce i nadá­le řešit dopravní situaci v Ostopovicích. Také žáci MŠ a ZŠ mohli poukázat na   místa, která jsou při cestě do školy proble­matická. Byly navrženy úpravy komunikací a přileh­lých prostor tak, aby cesta do školy byla bezpečnější."
 
Mgr. Petr Juráček, ředitel MŠ a ZŠ Ostopovice

Podívejte se, jak pracujeme

Stáhněte si náš nabídkový list

bcs.png

Chcete poradit? Kontaktuje nás: 

Ing. Radek Patrný, projektový manažer
telefon: (+420) 774 676 139,
radek.patrny@nap.cz

Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Podporujme svého sedláka – Komunitou podporované zemědělství v Brně

Brněnským propagátorem komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) je ekologický institut Veronica. Na podzim 2011 představila KPZ na brněnském Biojarmarku. Cílem bylo propojit spotřebitele s farmáři a výrobci produktů. Následoval seminář, na kterém vznikla první brněnská KPZ skupina, která dodnes spolupracuje s ekofarmáři Pospíšilovými z Holubí Zhoře.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena