> E-learning

O čem je urbanismus a jak funguje město – otestujte své znalosti
Význam a funkce veřejného prostoru ve městě – otestujte své znalosti
Proč je komunita, aktivity a život ve městě důležitý – otestujte své znalosti
 
Jakou roli hraje zeleň a voda ve městě – otestujte své znalosti
Vztah mezi dopravou a kvalitou veřejného prostoru ve městě – otestujte své znalosti
Význam místní ekonomiky a možnosti jejího rozvoje ve městě – otestujte své znalosti
 
Principy a postupy strategického a územního plánování obcí a měst – otestujte své znalosti
Facilitace jako nástroj komunikace s veřejností – otestujte své znalosti
Metody komunitního plánování – otestujte své znalosti
 
Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Odborná analýza náměstí Míru v Tišnově a komunikace s veřejností v rámci přípravy zadání pro urbanisticko-architektonickou soutěž

Jihomoravské město Tišnov má jedinečné náměstí, které je specifické svou polohou ve svahu a zachovalými historickými prvky. Přesto náměstí neplní roli, kterou by mohlo. Vedení města se rozhodlo připravit urbanisticko-architektonickou soutěž, která by přinesla návrhy na rekonstrukci náměstí při zachování jeho historických prvků a současně mu dala podobu a funkčnost odpovídající dnešní době. Aby zadání soutěže co nejvíce vyjadřovalo skutečné potřeby obyvatel Tišnova, připravilo Partnerství, o.p.s. komplexní analýzu života na náměstí a současně sadu způsobů jak s veřejností o budoucí podobě náměstí komunikovat.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena