7 Vize města

Mohou mít města svou vizi? Vyplatí se plánovat strategicky?Podobu našich měst dlouho ovlivňoval rigidní systém plánování a jeho pozůstatky u nás nadále přežívají. Střetávají se s tendencemi někdy až přílišné shovívavosti veřejné správy k tomu co, kde a jak se staví. Zároveň ale začíná narůstat potřeba obyvatel ovlivňovat plánování a podobu svých měst. Kromě územního plánování se částečně prosadil i koncept strategických plánů. Jaká je s nimi zkušenost? Jak tyto plány na sebe navazují v praxi?
 
Na semináři
  • zaměříme se na prolínání strategického a územního plánování
  • probereme teoretické základy obou procesů
  • získáte praktické zkušenosti s tvorbou strategického a územního plánování na příkladu českých měst


Téma představíme na semináři:
16. 5. Fungování města


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena