> Cesty městy

Nadace Partnerství pravidelně vyhlašuje soutěž Cesty městy, která zviditelňuje a oceňuje zdařilá dopravní řešení investičního a neinvestičního charakteru přispívající ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Generálním partnerem je společnost ŠKODA AUTO. Za dobu trvání soutěže odborná porota zhodnotila přes 370 dopravních řešení, které přispěly ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti, zkvalitňování veřejného prostoru nebo optimálnímu uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Oceněno bylo 80 projektů, mezi které Nadace Partnerství rozdělila finanční odměny v hodnotě přes 3,35 miliony korun.

Kdo se může zúčastnit

Soutěže se mohou účastnit obce, sdružení obcí, mikroregiony, města, městské obvody/části a vyšší územní samosprávné celky na celém území České republiky, zastoupené svým statutárním zástupcem.

Soutěžní kategorie

a) bodová řešení
Např. úpravy křižovatek, řešení zastávek MHD, přechodů pro chodce, přejezdů pro cyklisty, jednotlivé prvky zklidňování dopravy (ostrůvky, vyvýšené plochy, vysazené plochy…) apod.

b) liniová řešení
Např. komunikace pro chodce a cyklisty, rekonstruované komunikace s prvky zklidňování dopravy, liniová opatření preference MHD (vyhrazené pruhy…) apod.

c) plošná řešení
Např. dopravně zklidněné zóny („tempo 30“, obytné zóny…), přestupní terminály, plošná regenerace a revitalizace komunikací a veřejného prostoru,  organizace dopravy v klidu apod.

d) měkká opatření
Např. aktivity a kampaně zaměřené na vzdělávání, informovanost a osvětu v oblasti bezpečné a šetrné mobility, aktivity podporující zkvalitnění komunikace s veřejností, systémy vyhodnocující účinnost a úspěšnost opatření v oblasti mobility,  koncepční řešení podpory a rozvoje pěší, cyklistické a veřejné dopravy (mobility management) apod.

Databáze soutěžních řešení

Databáze projektů přihlášených do soutěže Cesty městy je přehlídkou trendů v procesu zklidňování dopravy. Oceněná, nebo chcete-li vítězná řešení potom mohou sloužit jako inspirace pro všechna česká města, kterým není téma bezpečnosti dopravy lhostejné. Databáze je dostupná zde.

Více informací o Cesty městy: www.cestymesty.cz 


cesty-mesty-logolink-WEB.jpg

Mohlo by vás zajímat

příklady dobré praxe

Hamburg Barmbek: úprava normy umožnila bydlení bez aut

Výstavbu nového obytného souboru bez aut inicioval Spolek pro život bez aut (Autofreies Lebene.V.) v těsné spolupráci s městem v hamburské městské části Barmbek. Překážkou pro realizaci obytných souborů bez aut v mnoha zemích představuje legislativa, která stanovuje současně vybudování parkovacích kapacit. V Hamburku, podobně jako v jiných progresivních lokalitách, se však podařilo díky schváleným právním úpravám získat zvláštní car-free statut lokality.


Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena