Název projektu: Hybatelé komunit - Efektivní participace občanů na veřejném dění jako předpoklad rozvoje lokálních prostředí.
Registrační číslo: CZ.1.07/3.1.00/37.0211

 

hybatelé komunit
- praktické semináře pro aktivní lidi v obcích

Od dubna do června 2013 pořádalo Partnerství, o.p.s. cyklus seminářů určený "Hybatekům komunit" - tedy všem aktivním lidem v obcích. Tématy seminářů byly např. kvalitní veřejné prostory - možnosti a způsoby jejich obnovy a zapojení veřejnosti, strategické i územní plánování, péče o zeleň, zklidňování dopravy, farmářské trhy nebo facilitování veřejných diskuzí. 

O své zkušenosti se na seminářích podělili lektoři z Partnerství, o.p.s. a externisté z veřejné správy, neziskových organizací i akademické sféry.

4 hlavní přednosti seminářů

  • praktické informace a zkušenosti z praxe
  • možnost konzultací s odborníky
  • interaktivní seminář
  • to vše v prostředí  unikátního centra Otevřená zahrada v Brně

Totalitou přerušený rozvoj občanské společnosti způsobil úpadek zájmu občanů o veřejné dění a také snížil kultivovanost veřejné debaty. Zájem o změnu této situace se ve velké míře projevuje zejména na lokální úrovni, kde stále roste počet lidí, kteří se aktivně zajímají o dění v místě, kde žijí a chtějí jeho vzhled a fungování ovlivňovat. Velká část těchto veřejných debat se týká urbanismu a celkového funkčního uspořádání měst a obcí. Pro jejich efektivitu je důležitá určitá základní znalost terminologie, pravidel a legislativy, kompetencí jednotlivých účastníků a také metod, jakými je možné dosahovat konsenzu.

Nezastupitelnou roli hrají příklady dobré praxe ze světa i ČR. Předmětem projektu Hybatelé komunit je proto vybavení účastníků veřejných debat - hybatelů místního dění, aktivních občanů a zapojených expertů těmito znalostmi a dovednostmi prostřednictvím 9 tematických vzdělávacích modulů.

Projekt Hybatelé komunit je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena