Jak vypadají naše semináře? Podívejte se na již proběhlé akce. 
Konference Mapy jsou pro každého


Geoinformace / rozhodování / bezpečnost
2. 6. 2015
Podrobnější informace

Témata:
• Nové technologie v optimalizaci dopravy
• Energetika a bezpečnost
• Majetek obcí a jeho správa
• Geoportálová řešení
• 3D vizualizace v praxi
• Aplikační řešení pro územní plánování, zemědělství a životní prostředí
• Prostorové analýzy v každodenním životě
• Integrace GIS do strategických, koncepčních a analytických dokumentů
• Nástroje pro podporu regionálního a místního rozvoje 
• Open source trendy
• Vzdělávání v Geoinformatice
• Dotační možnosti pro oblast ICT

WEBINÁŘ: Konference Město pod pokličkou 2014


Zúčastněte se konference formou online sledování v přímém přenosu. Přes webinář budou dostupné 3 dopolední bloky - PARDUBICE, PLZEŇ a PRAHA.
9. 12. 2014
Podrobnější informace

Témata:

Nahlédnout do své kuchyně vás nechají odborníci a zástupci měst z PRAHY - PLZNĚ - PARDUBIC, ve kterých usilují o koncepční rozvoj veřejných prostranství.

PARDUBICE / Systém veřejných prostranství jako východisko koncepce územního plánu                      
Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí Odboru hlavního architekta, Pardubice
Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., Haskoning DHV Czech Republic, spol. s r.o.
 
PLZEŇ / Metodika, generel a standardy pro přístup k veřejným prostranstvím v Plzni
Ing. Irena Vostracká, Ing. Markéta Stuchlová, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, p.o.
Ing. arch. Robert Sedlák, Partnerství, o.p.s.
 
PRAHA / Veřejná prostranství v pojetí Pražských stavebních předpisů a Manuálu tvorby veřejných prostranství
Ing. arch. Filip Tittl, tým zpracovatele Pražských stavebních předpisů
Ing. arch. Jan Kadlas, MgA. Marek Kundrata, Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy

Program:
09:45 – 10:00     
Úvodní slovo
10:00 – 12:45      Regionální recepty s ponaučením - příklady nejlepší praxe z České republiky

Informace:
Pro webinář potřebujete pouze připojení k internetu a počítač. 
Zaregistrujte se přes registrační formulář, budeme Vás obratem kontaktovat. Po zaplacení registračního poplatku 250.-  Kč Vám zašleme přihlašovací údaje.

Akce je určena především zástupcům veřejné správy, kteří mají v kompetenci plánování a realizaci veřejných prostranství, dále všem architektům, urbanistům a dalším souvisejícím profesím.

Více informací poskytne Marie Římanová, 515 903 128 / 777 192 583, marie.rimanova@nap.cz

Pozvánka 
Program ( ke stažení) 

Konference Město pod pokličkou 2014


aneb Vaříme veřejný prostor podle osvědčených receptů
9. 12. 2014
Podrobnější informace

Témata:
 • veřejná prostranství od územního plánu po realizaci
 • veřejná prostranství jako základní struktura města
 •  jak prakticky vytvářet a prosazovat koncepci veřejných prostranství
 • zkušenosti z měst, kde k veřejnému prostoru přistupují systematicky
 • veřejná prostranství a legislativa
 • veřejná prostranství z nadhledu i do hloubky

Nahlédnout do své kuchyně vás nechají odborníci a zástupci měst PLZNĚ-PARDUBIC-PRAHY, ve kterých již usilují o koncepční rozvoj veřejných prostranství.

Akce je určena především zástupcům veřejné správy, kteří mají v kompetenci plánování a realizaci veřejných prostranství, dále všem architektům, urbanistům a dalším souvisejícím profesím.

Pozvánka 
Program (ke stažení) 
Jak se dostat na místo konání? 


Více informací poskytne Marie Římanová, 515 903 128 / 777 192 583, marie.rimanova@nap.cz

Mezinárodní seminář o městských cyklostezkách Greenways, mobilitě a veřejném prostoru17. 6. 2014
Podrobnější informace

Témata:

- greenways
- cyklistika
- revitalizace veřejného prostoru

Město v pohybu: Udržitelná mobilita a trendy v šetrné dopravě


Nadace Partnerství pořádá s partnery v rámci vzdělávacího programu Cesty městy kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra a určený zejména pracovníkům veřejné správy měst.
8. 4. 2014
Podrobnější informace

Témata:
 • shrneme aktuální situaci vztahu dopravy a městského prostředí 
 • blíže poznáme možnosti a výhody zklidňování dopravy
 • představíme si komplexní metodu městských a firemních plánu mobility
 • zhodnotíme situaci v oblasti plánování městské mobility pomocí auditu Advance 
 • podrobně se podíváme na současné trendy v podpoře pěší a cyklistické dopravy ve městech
 • lektoři představí několik příkladů dobré praxe z měst v ČR a zahraničí

Program ke stažení 

Obývací pokoje měst: Plánování a tvorba kvalitních veřejných prostranství


Akreditovaný kurz MV určený pro úředníky a vedoucí pracovníky. Pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy.
25. 3. 2014
Podrobnější informace

Témata:
 • probereme významem veřejných prostranství a jejich systém v rámci města
 • představíme koncept veřejného prostoru jako systému s metodou Síla +10
 • podrobněji se podíváme na kritéria kvalitního veřejného prostoru
 • sami si prakticky vyzkoušíte hodnocení kvality konkrétního veřejného prostranství
 • lektoři uvedou několik inspirativních příkladů praxe, které poukážou na možnosti a výsledky zájmu i přímého zapojení veřejnosti do plánování a tvorby veřejných prostranství

Předběžný program ke stažení 

Plíce a míza města: Plánování a péče o zeleň se zapojením veřejnosti


Akreditovaný kurz MV určený pro úředníky a vedoucí pracovníky. Pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s úřadem MČ Prahy 10.
13. 3. 2014
Podrobnější informace

Témata:
 • možnosti zapojení veřejnosti při plánování a úpravách městské zeleně
 • použití efektivních nástrojů v komunikaci s veřejností  
 • novinky z oblasti péče o zeleň 
 • arboristické zásahy versus informování veřejnosti
 • příklady dobré praxe z českých měst 

Předběžný program ke stažení 

Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena