Quest 1/6, 1 bod

Význam městské zeleně

Městská zeleň slouží i dnes pro mnoho lidí jako náhrada přírody a jeden z hlavních ukazatelů kvality života ve městě. Zeleň ve městě má mnoho důležitých funkcí, hlavně ekologickou, psychologickou, sociální, estetickou, ekonomickou a vzdělávací. Vzájemně se tyto funkce prolínají a doplňují.

Následující graf znázorňuje, že:Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 2/6, 1 až 2 body

Vegetační prvky

Ve městech můžeme využít širokou škálu vegetačních prvků a jejich kombinace. Také výsadby zeleně podléhají trendům. V posledních letech je to hlavně ekologizace a použití kombinace rostlin, které vypadají přirozeně, po zapojení nedají šanci plevelu a vydrží na stanovišti déle než jednu sezónu. Důsledkem je pak také snížený náklad na údržbu.

Vyberte, které z vegetačních prvků lépe splňují požadavy ekologizace výsadeb:
Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 3/6, 1 bod

Revitalizace vodních toků

Základní požadavky na vodní tok v zastavěném území můžeme shrnout do čtyř hlavních částí: 1. protipovodňová ochrana, 2. stabilita a bezpečnost koryta, 3. využití rekreačního a estetického potenciálu vodního toku a 4. čistota vody. Zatímco první dva požadavky jsou ze strany měst, obcí a dokonce i správců toků; skloňovány ve všech pádech, o dalším využití vodních toků; se většinou hovoří jen okrajově.

Jaký z vodních toků splňuje více výše jmenovaných požadavků na úpravu vodního toku v zastavěném území?

Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 4/6, 1 až 11 bodů

Výsadba dřevin

 1. Na jaký odbor bychom se měli obrátit nejdříve, chceme-li prodiskutovat záměr výsadby dřevin a výběr vhodného pozemku?
 2. Mezi stresové faktory, které působí na nové výsadby stromů, nepatří...
 3. Co je jedním z nejčastějších omezení výsadby dřevin v městském prostředí?
 4. Pro výsadbu v městském prostředí jsou ideální druhy stromů, jejichž vlastnosti splňují...
 5. Kotvící kůly vkládáme k novým výsadbám ... zasypání(m) výsadbové jámy.
 6. V městském prostředí stromy koření většinou...
 7. Pokud nekontrolujeme nebo včas neodstraníme nadzemní kotvení, může být strom zraněn...
 8. Dlouhodobé plánované využití pozemku, který bychom chtěli využít pro výsadbu nového stromu, je možné zjistit z...
 9. Pro lepší přivedení zálivkové vody ke kořenům stromu v období po výsadbě slouží závlahová...
 10. Vlastníkem dřeviny na pozemku je majitel...?
 11. Výsadbová jáma pro výsadbu stromu by měla být při srovnání s výškou balu...

1.
                                     
 
2.
                                     
 
3.
                                     
 
4.
                                     
 
5.
                                     
 
6.
                                     
 
7.
                                     
 
8.
                                     
 
9.
                                     
 
10.
                                     
 
11.
                                     
 
 
 
 
Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
Quest 5/6, 1 až 3 body

Zapojení veřejnosti

Většinu věcí je jednodušší dělat ve více lidech. Také do plánování, výsadeb a péči o zeleň ve městech a obcích je důležité co nejvíce zapojit veřejnost a motivovat ji k zájmu o své okolí.

Jak toho dosáhnout?

Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
Quest 6/6, 1 až 6 bodů

Druhy řezů stromů

Nestačí, abychom stromy pouze vysadili, je třeba se o ně také neustále starat. Údržbu nám usnadní základní znalost druhů řezu, protože budeme vědět, co máme požadovat po odborných firmách. Abychom zvolili správný typ řezu, musíme vědět, co je jeho cílem. Řez způsobuje stromu poranění, je tedy potřeba, aby byl vždy co nejpřesněji zacílený.

Základní druhy řezů dřevin:

 1. výchovný
 2. udržovací
 3. speciální
 4. kácení

 

Doplňte správné druhy řezů.

Cílem řezu je vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období dospělosti stromu. Tento řez je vhodné provádět častěji a v menší míře.

Jako řez označujeme i řezy zdravotní, bezpečnostní a redukční. řez se zaměřuje na aktuální provozní bezpečnost, například na odstraňování suchých, zlomených a zavěšených větví, které bezprostředně ohrožují provozní bezpečnost. řez dlouhodobě zlepšuje biomechanickou vitalitu stromu, tj. ovlivňuje provozní bezpečnost do budoucnosti. Odstraňují se větve suché, poškozené, nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se, infikované nebo napadené škůdci. řezem zmenšíme objem koruny nebo zakracujeme větve v určité části koruny stromu.

V některých případech je možné přistoupit k řezům, které nám pomohou vytvarovat živý plot (tvarovací řez) nebo vytvořit torzo starého stromu.

Mezi řezy patří i kácení, ke kterému se přistupuje při výrazném narušení provozní bezpečnosti, probírek porostů a někdy bohužel i ve zcela nesmyslných případech.

Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení

Hodnocení

Vysvětlení: Tento text se přegeneruje výsledkem vyhodnocení (JS funkce printEvaluationResult()).
Hodnocení

Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena