Úvod

Dobrý den!

Facilitace je styl vedení (a ulehčování) skupinové diskuze. Jejím cílem je nalezení společně vytvořeného, chápaného a přijímaného výsledku. Facilitátor odborně vede procesu dorozumívání se a zaměřuje energii účastníků na konkrétní téma. Metody jednání volí facilitátor podle aktuální situace - vždy tak, aby umožnil každému aktivně se zúčastnit a vyslovit svůj názor v bezpečné atmosféře. Facilitátor zodpovídá za proces dorozumívání, ne však za výsledky řešení.

První otázka
Quest 1/6, 1 až 8 bodů

 

Facilitace je dovednost uplatnitelná při mnoha typech skupinové práce (vedení porad nebo pracovních, učebních, terapeutických, svépomocných skupin). Během diskuze udržuje facilitátor rovnováhu mezi pozorností k procesu a obsahu.
 

Které z  otázek/oznámení se zaměřují na obsah a které na proces?

 1. Která témata jsme ještě neprodiskutovali?
 2. Myslíte si, že máme šanci dnes dojít k dohodě?
 3. Kdo by měl být členem projektového týmu?
 4. Než budeme pokračovat, rád bych zopakoval program,
  který nás ještě čeká.
 5. Přejdeme k vyhodnocení variant, nebo chcete
  pokračovat v diskuzi?
 6. Zde máme popsané varianty řešení, má někdo
  ještě jiný návrh?
 7. Doporučuji, aby někdo ze skupiny zpracoval podrobný zápis,
  kdo se toho ujme?
 8. Budeme zvažovat i finanční nároky jednotlivých variant?

 

Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 2/6, 1 až 6 bodů

 

V kontextu vedení skupinových procesů, řešení problémů nebo konfliktů se používá řada termínů. Z televize známe nejlépe roli moderátora, který se snaží vést diskuzi politiků podle připravených a jasně stanovených otázek. Facilitátor nemá obvykle takto striktní přístup a dává účastníkům větší prostor spoluvytvářet cíle setkání. Jiná je role mediátora, jehož služby se obvykle využívají při mimosoudních vyrovnáních, rozvodech, zprostředkování komunikace mezi obětí a pachatelem trestného činu a dalších typech řešení již vzniklého konfliktu.
 

Zvolte, v jaké situaci využijete moderátora/facilitátora/mediátora:

 1. Chci se skupinou vymyslet nový projekt, ale zatím nemám jasnou představu:
 2. Chci zorganizovat debatu lídrů politických stran, aby zodpověděli
  tři klíčové otázky rozvoje:
 3. V naší organizaci odmítají členové dvou týmů realizovat společný
  projekt, jejich vedoucí se nedávno osobně střetli:
 4. Starosta potřebuje s obyvateli sídliště prodiskutovat podobu
  nového parku:
 5. Developer vás požádal o projednání jeho záměru
  s okolními obyvateli:
 6. Developer v médiích zesměšňuje zástupce místního občanského sdružení, který brání výstavbě nového supermarketu:

 

Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 3/6, 1 až 2 body

 

Jedna z často využívaných technik skupinové diskuze je tzv. brainstorming. Jde o skupinovou techniku zaměřenou na vytvoření co nejvíce nápadů. Zakládá se na kreativitě skupiny. Nosnou myšlenkou je předpoklad, že lidé ve skupině vymyslí na základě podnětů ostatních více, než by vymysleli sami.
 

Která z pravidel nepatří do brainstormingu?

Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 4/6, 2 bod

Místní ekonomika

Základem dobré práce facilitátora je příprava. Facilitátor musí na základě zadání dobře promyslet strukturu a harmonogram, upřesnit cíl, obsah setkání a dílčí rozhodovací kroky. Musí také vědět, kdo se setkání bude účastnit a stanovit organizační podmínky setkání (např. způsob pozvání účastníků, velikost a zařízení místnosti).
 

Které ze zasedacích místností jsou vhodné
pro facilitovaná setkání?

 
 
 
 
 
 
 
 
Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 5/6, 1 až 4 body

 

Velkou oporou facilitátorovi jsou pravidla diskuze. Může se na ně odkázat při sporech, nevhodném chování některých účastníků nebo nekázni skupiny. Je dobré, když pravidla vytvoří a schválí samotná skupina - jen tak je bude respektovat. Facilitátor přitom dává pozor, jestli skupina nezapomněla na některá z klíčových pravidel. Pokud ano, je vhodné je skupině navrhnout a nechat schválit.
 

Jakých 5 nejdůležitějších pravidel je dobré skupině navrhnout pro kvalitní diskuzi?
Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 
Quest 6/6, 1 až 3 body

 

Účastníci veřejných diskuzí jsou různí. Někteří mlčí, jiní mluví příliš nebo ruší, útočí, neustále kritizují, přicházejí pozdě nebo odcházejí předčasně. Facilitátor ale má nástroje, které může ve vztahu k různým typům účastníků použít.
 

Kterých nástrojů byste použili v případě útočného až agresivního účastníka diskuze?


Zpět
Vyhodnotit
Hodnocení
 
 

Hodnocení

Vysvětlení: Tento text se přegeneruje výsledkem vyhodnocení (JS funkce printEvaluationResult()).
Hodnocení

Tyto stránky provozuje Nadace Partnerství prostřednictvím Partnerství, o.p.s.

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

 
Související aktivity Nadace Partnerství Mohlo by vás zajímat
   
Soutěž Cesty městy Otevřená zahrada Brno
Bezpečné cesty do škol Greenways
Soutěž Chceme být vidět Labská stezka
Zdravé stromy pro zítřek Moravské vinařské stezky
Anketa Strom roku Cyklisté vítáni
Evropský strom roku Festival otevřených sklepů
Soutěž pro vodu Cena Josefa Vavrouška
Škola pro udržitelný život  

 
Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

> podrobnější kontakty
© 2022, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena